Servis čerpadiel ( záručný aj po záručný ) zakúpených na priamo cez všetkých Českých predajcov bude spoplatňovaný podľa aktuálneho cenníka.

Cenník servisných prác

  popis  cena bez DPH   cena s DPH 
SERVISNÝ VÝJAZD 48H poplatok za výjazd technika k zákazníkovi do 2 pracovných dní od           150,00 €                  180,00 €
 nahlásenia poruchy
SERVISNÁ PRÁCA 1H práca servisného technika - sadzba za každú začatú hodinu             35,00 €                    42,00 €
DOPRAVA doprava - celá SR             95,00 €                  114,00 €
MONTÁŽ P2/P4 montáž TLAKAN P2 a TLAKAN P4 - elektro montáž, zapojenie v šachte,           250,00 €                  300,00 €
 uvedenie do prevádzky, zaškolenie
MONTÁŽ P8 montáž TLAKAN P8 - elektro montáž, zapojenie v šachte, uvedenie do           300,00 €                  360,00 €
 prevádzky, zaškolenie 
ZVOZ DEMONTOVANÉHO ČERPADLA zvoz demontovaného čerpadla na posúdenie alebo opravu             17,00 €                    20,40 €
prepravnou spoločnosťou